Usluge

Zaštita od požara

Stručni poslovi zaštite od požara obavljaju se u ODJELU ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I ENERGETIKE u okviru dobivenih ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova i Državne uprave za zaštitu i spašavanje, kao i Hrvatske stručne udruge za plin i to za:

 • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Provjera i ispitivanje plinskih instalacije stručne razine I. II. III. IV.
 • Mjerenje i ispitivanje električne opreme i instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te početni detaljni pregled

Osim navedenog obavljamo i ostale usluge iz područja zaštite od požara kao što su:

 • Obavljanje stručnih poslova zaštite od požara kod poslodavca
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje tipkala za isključenje el.energije u slučaju hitnosti
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije

Povezani dokumenti

usluge
reference