Usluge

Odsjek za stakleničke plinove (OSP)

Odsjek za stakleničke plinove (OSP) izdvojio se kao zasebna ustrojstvena jedinica u Odjelu zaštite okoliša odlukom uprave Metroalfa d.o.o. od 16.01.2013. OSP je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije 24. ožujka 2014. prema normi HRN EN ISO 14065:2013 u području „Verifikacija prema: Uredba komisije (EZ) br. 600/2012".

Usluga OSP-a uključuje provedbu verifikacijskih godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja. U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012, Metroalfa d.o.o., Odsjek za stakleničke plinove je akreditiran za sljedeće skupine aktivnosti:

1.a Sagorijevanje goriva u postrojenjima u slučajevima kad se koriste samo komercijalna standardna goriva kako su definirana u Uredbi (EU) br. 601/2012 ili kad se u postrojenjima kategorije A ili B koristi zemni plin.
1.b
Sagorijevanje goriva u postrojenjima bez ograničenja.
3
Proizvodnja sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinuirano lijevanje.
6
Proizvodnja cementnog klinkera, Proizvodnja vapna ili kalcinacija dolomita ili magnezita ,Proizvodnja stakla uključujući staklena vlakna, Proizvodnja keramičkih proizvoda žarenjem, Proizvodnja izolacijskih materijala iz mineralne vune.
98 Druge aktivnosti u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge
reference