Usluge

Laboratorij za mjerenje emisija (LME)

Laboratorij za mjerenje emisija (LME), djeluje u sastavu Odjela zaštite okoliša od 01.09.2007. godine. LME je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije od 10. veljače 2009. prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u području „Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora" za 26 metoda.

Usluga LME-a uključuje sljedeće:

Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora
  • u proizvodnji nemetalnih mineralnih sirovina i preradu metala,
  • u kemijskoj i prehrambenoj industriji,
  • hlapivih organskih spojeva za određene aktivnosti
  • uređaja za loženje i plinskih turbina
  • motora s unutarnjim izgaranjem
  • postrojenja za spaljivanje otpada i postrojenja za suspaljivanje otpada

Umjeravanje i kontrolno mjerenje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak i nepokretnih izvora
na temelju Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija u zrak iz nepokretnih izvora sukladno EN 14141

Povezani dokumenti

Zaštita okoliša
usluge
reference