• Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
  Metroalfa je akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija sukladno zahtjevima Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015)
dobrodošli na naše stranice

EDUKACIJE

METROALFA EDUKACIJE organizira specijalističke seminare, predavanja, pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita, stručne skupove i simpozije.
VIŠE...

O NAMA

Metroalfa edukacije, ustanova za obrazovanje odraslih,  specijalizirana za provođenje formalnih i neformalnih programa obrazovanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
VIŠE...
novosti
 • 11.05.2021 Novosti Prošlo je 8 godina od donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) koji do sada prošao tri izmjene i dopune (NN 73/17, 14/19, 98/19). Zakona o održivom gospodarenju otpadom kaže da se "Povjereniku za otpad radi obavljanja obveza, mora osigurati mogućnost stručnog informiranja i usavršavanja i odgovarajuća sredstva za rad."

  Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 077/2015) više ne važi, a novi nadležno Ministarstvo nije donijelo, a i dalje je ostala obveza izobrazbe svakih pet godina Povjerenika za otpad i njegovog zamjenika, direktora, odnosno fizičke osobe koja upravlja davateljem javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno osobe odgovorne za gospodarenja otpadom. Metroalfa edukacije d.o.o. trenutno provodi izobrazbu vezanu za gospodarenje otpadom (online radionice, seminare otvorenog* i zatvorenog tipa po dogovoru**) i za to izdaje Potvrdu o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom.

  Cijena seminara otvorenog tipa vezanog za gospodarenje otpadom po osobi je 800 kn + PDV Cijena edukacije zatvorenog tipa se definira na temelju informacija o vašim obvezama vezanim za gospodarenje otpadom i zakonskim i podzakonskim zahtjevima i broja polaznika.

  * seminar otvorenog tipa je edukacija s općim novostima o promjenama u gospodarenju otpadom nevezano za specifičnu djelatnost.

  **cjelodnevne radionice/seminari zatvorenog tipa (program edukacije prilagođen vašem poslovanju) s osvrtom na sve novosti i promjene u gospodarenju otpadom.